Dane osobowe

Kandydaci na kandydatów

Rekrutacja. Proces w którym dwie strony (kandydaci na pracowników i potencjalni pracodawcy) próbują siebie nawzajem przekonać, że ich związek będzie udany. Niemniej (jak w każdym związku) strony tego związku mają różne interesy i zróżnicowane możliwości oddziaływania na drugą stronę. Pracodawca przyjmując kogoś do pracy, chce mieć pewność, że dobierze sobie osobę najlepszą na planowane...

Telepraca

Telepraca / homeoffice vs regulacje i standardy Jak to się stało? Wraz z wprowadzeniem łącz szerokopasmowych i rozwojem sieci komórkowych pojawił się nowy sposób świadczenia pracy przez pracowników. Telepraca (praca zdalna) – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Telepraca Początkowo nieśmiało (łącza były drogie,...