Telepraca

Telepraca / homeoffice vs regulacje i standardy Jak to się stało? Wraz z wprowadzeniem łącz szerokopasmowych i rozwojem sieci komórkowych pojawił się nowy sposób świadczenia pracy przez pracowników. Telepraca (praca zdalna) – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Telepraca Początkowo nieśmiało (łącza były drogie,...