RODO KROK PO KROKU

Rozpocznij przygotowania już dziś.

Zapisz się na listę RODO KROK PO KROKU.

Po potwierdzeniu rejestracji otrzymasz link do bezpłatnej  analizy RODO Pierwszy krok.

Jest to analiza GAP dla potrzeb zweryfikowania przygotowania organizacji do spełnienia wymagań RODO (obowiązują od 25 maja 2018r). Pozwoli ona ocenić stopień przygotowania (zgodności z RODO) oraz określić potencjalne działania w celu osiągnięcia pełnej zgodności.

Ale to nie wszystko!

Jeśli kupisz któryś z naszych pakietów RODO SURVIVAL otrzymasz zestaw narzędzi, który umożliwi zarządzanie danymi osobowymi, przeprowadzenie analizy ryzyka, przeszkolenie pracowników, opracowanie dokumentacji. Ale zdajemy sobie sprawę, że to tylko narzędzia i same nie rozwiążą problemu, a obiecaliśmy , że pomożemy CI przetrwać wdrożenie RODO.

Dlatego proponujemy następujące rozwiązanie :


co klika dni będziemy wysyłali  wiadomość z propozycją kolejnych kroków w procesie wdrożenia RODO oraz sugestię rozwiązania postawionych problemów. Kolejne zadania będą ze sobą powiązane. Informacje które powstaną po wykonaniu pierwszego zadania będą potrzebne w kolejnych. W ten sposób wspólnie wdrożymy RODO w twojej organizacji.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Firma EKEY z siedzibą we Wrocławiu ul. Graniczna 2DF/10, 54-610 Wrocław, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z newslettera EKEY;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • kontakt z Administratorem Danych Osobowych w EKEY możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail ado@ekey.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie ekey.pl;
  • dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych
  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi newsletter EKEY.
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Co musisz zrobić, aby przygotować się do RODO szybko i niewielkim kosztem?

1. Należy uświadomić sobie i osobom kluczowym w organizacji, że prawo zmienia się w ślad za RODO i trzeba się do niego dostosować  – ale skoro to czytasz to już jesteś świadom wagi problemu :).
2. Musisz udokumentować, jakie dane osobowe posiadasz, jakie jest źródło ich pochodzenia oraz komu je się udostępniasz. Konieczne będzie przeprowadzanie przeglądu systemów informatycznych – tu sprawdzi się nasza analiza RODO Pierwszy krok.
3. Trzeba ustalić jaka jest podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych. Należy ją zweryfikować i udokumentować –  tu sprawdzi się nasza analiza RODO Pierwszy krok.
4. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby której dane dotyczą należy zrobić przegląd sposobów zabiegania o dane, ich pozyskiwania i zapisywania oraz stwierdzić,czy wymagają one dostosowania do wymagań RODO – tu sprawdzi się nasza analiza RODO Pierwszy krok.
5. Należy opracować lub zweryfikować politykę prywatności – gotowych rozwiązań dostarczy nasz system zarządzania danymi osobowymi (PDMS) .
6. Trzeba zewidencjonować wszystkich administratorów danych, którym powierzamy dane osobowe naszych klientów – tu sprawdzi się nasza analiza RODO Pierwszy krok oraz system PDMS.
7. Osoby fizyczne otrzymają wraz z wejściem RODO wiele nowych praw ( np. prawo do bycia zapomnianym). Musisz opracować sposób postępowania przy realizacji tych praw i umożliwić klientom ich egzekwowanie –  gotowych rozwiązań dostarczy nasz system zarządzania danymi osobowymi (PDMS).
8. Trzeba opracować procedury reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych i raportowania do organu nadzorczego – gotowych rozwiązań dostarczy nasz system zarządzania danymi osobowymi (PDMS).
9. Trzeba ocenić wdrożone zabezpieczenia. RODO nie narzuca w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe. Należy przeprowadzić analizę ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych i na tej podstawie wprowadzić adekwatne zabezpieczenia – gotowych rozwiązań dostarczy nasz system do szacowania ryzyka (RAW).